นางสาวอัญรดา ยาวิลาศ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098-76XXXX
 • Facebook : Nampueng unrada
 • Email : unraday@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าบง
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านป่าบง

หมู่ที่ 12 บ้านป่าบง ตำบล : ผางาม อำเภอ : เวียงชัย จังหวัด : เชียงราย
ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

pabong241@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าบง. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon