ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านป่าบง

หมู่ที่ 12 บ้านป่าบง ตำบล : ผางาม อำเภอ : เวียงชัย จังหวัด : เชียงราย

ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

pabong241@gmail.com

หมู่ที่ 12 บ้านป่าบง ตำบล : ผางาม อำเภอ : เวียงชัย จังหวัด : เชียงราย

ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00