คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าบง

Read More
SEO

ประชาสัมพันธ์

Latest News57010101

ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนบ้านป่าบง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเช

Read more
Latest News57010101

ธรรมศึกษาในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสังวาลย์ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบง และพระอาจารย์บุญมา ป

Read more
Latest News1

อบรมเชิงประปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา สำหรับครูปฏิติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้าน

Read more
Latest News57010101

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง

Read more
Latest News57010101

ค่ายเรียนรู้ พี่สู่น้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง จัดกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิง ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม ผลไม้ แ

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.